Oznakowanie kawiarni, projekt i oznakowanie pojazdu