UMK w Toruniu projekt BLIŻEJ.pl

materiały reklamowe

OPIS PROJEKTU

LOGO

Pomysł na logotyp zaczerpnięty został ze współczesnych podręczników do nauki języka, w których to wszystkie najważniejsze treści zawarte są w ramkach.
Zastosowanie szeryfowego fontu nawiązuje do czcionek używanych w drukach codziennego użytku#takich jak np. gazety, czy książki (wynalazek druku znacząco wpłynął bowiem na rozwój i rozpowszechnienie języka).
Przenikające się ramy, są symbolem przenikajacych się kultur, oraz wymiany i komunikacji.
Lotyp może być stosowany zarówno w monokolorze
jak i pełnej wersji kolorystycznej.

 • logotyp
 • księga znaku

WALOR EDUKACYJNY

Każdy z zaprojektowanych przez nas elementów musiał nieść ze sobą walor edukacyjny, w nprojek materiałó włożyliśmy więc badzo dużo pracy, starajac się aby jak najlepiej przysLłużyły siEę studenteom z zaganicy. Przygotowaliśmy kalendarze z wkładką zawierającą przysłowia w języku polskim, zakłdaki stanowiące ciekawe dopełnienie słownictwa wraz z barwnymi ilustracjami oraz przykładowymi dialogami. Zaprojektowaliśmy zeszyty oraz teczki z tabelami ilustrującymi wybrane przez pracownikó wydziału problmy językowe. Ponadto stanęliśmy przed wyzwaniem zaprojektowania folderu informacyjnego z mapami w formie zdjęć, słowniczkiem i krótką infomacją o zasadach językowych panujących na uczelni. Dopełnieniem matriałów drukowanych były również plakaty edukacyjne używane obecni na zajęciach językowych

 • kalendarze z wkładką
 • zakładki do książek
 • folder w formie mapy
 • zeszyty
 • teczki
 • plakaty

KARTY DO GRY

Osobnym elementem identyfikacji stała się wymyślona przez Panią Alicję Berk gra edukacyjna w formie karcianki. W założonym budżecie udało nam się wydrukować ponad 500 kompletów kart, (po 100szt każdy) które następnie opakowaliśmy w efektowne pudełko.

 • karty do gry
 • opakowanie
 • branding

Więcej materiałów można zobaczyć na: www.umk.pl